Általános online nyelvoktatás kezdőtől a felsőfokig

Szeretne végre jól megtanulni angolul vagy németül, esetleg mindkét nyelven? Többszöri próbálkozást követően is még mindig újrakezdőnek érzi magát? Úgy érzi nem tud fejlődni, nem mer megszólalni?

Az első online órát megelőzően megbeszéljük, milyen tapasztalatai voltak a nyelvvel, hogyan látja jelenleg magát, mi az amiben fejlődnie kell. Közösen meghatározzuk az elérni kívánt céljait, illetve hogy nagyjából mennyi időre lesz ehhez szükség. Ugyancsak meghatározásra kerül, hogy milyen anyagokra és heti hány órára lesz szüksége a hatékony nyelvtudás eléréséhez.

 • Hatékony nyelvhasználat, kommunikáció
 • Rugalmas időbeosztás
 • Hétköznapokon előforduló szituációk gyakorlása
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Társalgási és szinten tartó órák

Szeretne sikeres nyelvvizsgát tenni?

Nyelvvizsgára történő felkészítés alap- közép- és felsőfokon.

 • BME, ELTE ORIGO, PANNON, BGE, EUROEXAM, TÁRSALKODÓ, ECL, KATEDRA, ZÖLD ÚT
 • Hasznos tippek, tanácsok a nyelvvizsga minden egyes részfeladatának megoldásához
 • Szóbeli gyakorlófeladatok és témák kidolgozása, gyakorlása, irányított beszélgetés
 • Képleíráshoz hasznos információk, trükkök
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Formális és informális levélírás, panelmondatok
 • Szövegértési és önálló témakifejtéshez kapcsolódó feladatok gyakorlása
 • Beszédértés, hallott szöveg értése
 • Olvasás- és íráskészség fejlesztése, gyakorlása

AJÁNLATKÉRÉS