A lektorálás két változatát különböztetjük meg: a nyelvi és szakmai lektorálást. Néha, speciális szakszövegek esetében, a tökéletes eredmény eléréséhez mindkettőre szükség lehet, a leggyakrabban azonban csak abban az esetben kapunk kiváló végeredményt, ha csak nyelvi lektorálást kérünk.

Néhány szó a nyelvi lektorálásról…

Nyelvi lektoráláson az adott szöveg lehetőleg anyanyelvi lektor által történő átolvasását és stilisztikai, illetve nyelvhelyességi szempontból történő javítását értjük.
Ahogy egy fordítónál sem elégséges követelmény, ha valaki anyanyelvű, nyelvi lektornak sem alkalmas mindenki, aki anyanyelvi beszélő. Munkám során arra törekszem, hogy a lektorálást lehetőleg anyanyelvén nyelvészként végzett, a különféle dialektusokat is jól ismerő szakemberre bízzam.

A stílus/stilisztika egy meglehetősen szubjektív műfaj, ebből adódóan nem mindig egyszerű feladat maximálisan kielégíteni a megrendelő igényeit. Elég csak például arra gondolni, mennyit lehet finomítani egy más által magyarul megírt levélen.

Néhány szó a szakmai lektorálásról…

A lektorálás másik fő válfaja a szakmai lektorálás, azaz egy speciális szakszöveg szakmai szempontok alapján történő ellenőrzését jelenti. Ezt a feladatot bármely, a célnyelvet magas szinten ismerő, az adott szakmában dolgozó és fordítási tapasztalatokkal rendelkező szakember is képes tökéletesen elvégezni.

Mikor és miért érdemes lektorálást kérni?

Minden olyan esetben, ahol a tökéletes nyelvhelyesség és a megfelelő stílus elsőrendű fontosságú. Ilyen lehet akár egy fontos üzleti levél vagy nagy értékre kötött szerződés is, de honlapok, nagyobb példányszámban megjelenő cikkek, kiadványok, cégismertetők, turisztikai szövegek esetében is elengedhetetlen a nyelvi lektorálás.

Tud segíteni magyarul megfogalmazott írások, szövegek nyelvhelyességi és stiláris lektorálásában is?

IGEN! Gyakran találkozom mind az interneten, mind fizikális formában pocsék stílusban, magyartalanul, helyesírási hibáktól hemzsegő/elütési hibákkal megírt szövegekkel. Tisztelettel állok rendelkezésére az ilyen jellegű megbízások teljesítésére. Amennyiben magyar szövegeinek tökéletesítésére volna szüksége és azokat hozzáértő szakemberre bízná, úgy keressen bizalommal.

Mennyire teszi drágábbá a fordítást a lektorálás?

Az általam elkészített fordítások nyelvi és szakmai lektorálásának a díja az adott szöveg fordítási árának 50 %-a, ami a fordítói piacon általánosan elterjedt. Ezen felül van lehetőség a külső fordítók által készített vagy eleve a célnyelven megírt anyagok lektorálására is. Ebben az esetben a fordítási díjam 70 %-át számítom fel. Fontosnak tartom tisztázni és leszögezni, hogy a lektorálás soha, semmilyen körülmények között nem a teljes szöveg újraírását jelenti. Ha a szövegben túl sok a javítanivaló, akkor a lektorálást megszakítom és ezt jelzem a megrendelőnek, majd az újrafordításra vonatkozóan teszek árajánlatot.

AJÁNLATKÉRÉS