A fordítás forrásnyelven adott információ írásbeli visszaadása a célnyelven. Szövegek átültetése egyik nyelvről a másik nyelvre nem könnyű feladat. Így ezt olyan személy tudja ellátni, aki mindkét nyelvet jól érti és kiválóan ismeri. Ahhoz, hogy egy fordítás használható legyen, egyáltalán nem mindegy, hogy az adott megbízásunkkal kihez fordulunk.

Jelenleg 2 világnyelvre, illetve 6 nyelvi relációra – nyelvpárra (ANGOL, NÉMET) vagyok specializálva. Fordítási, szakfordítási kérdésekben is egyaránt számíthat rám, melyeket igénye szerint a legegyszerűbb levelezéstől a különleges szaktudást igénylő bonyolult iratokig bezárólag szívesen lefordítok.

 • Fordítás, szakfordítás (A megrendelő/megbízó által benyújtott/becsatolt forrásnyelvi szöveg célnyelvre történő fordítása)
 • Nyelvi relációk/Nyelvpárok

magyar-angol
angol-magyar
magyar-német
német-magyar
angol-német
német-angol

A szakfordítás elszámolási alapja a beadott irat terjedelme, az ún. forrásnyelvi bruttó karakterszám. Abban az esetben, ha az eredeti forrásszöveg alapján pontos karakterszám vagy szószám nem számolható, akkor a vállalási díj a becsült karakterszám vagy szószám alapján kerül meghatározásra. Tisztelettel javaslom, hogy a pontos, precíz ajánlathoz kérjen egyedi online árajánlatot.

A fordítás elkészítésére vonatkozó határidőt természetesen Ön szabja meg. Kisebb terjedelmű anyagok esetében az alapáron megrendelt szakfordítás 3 munkanap alatt elkészül, azonban az egyedi igényeknek, sürgős megrendeléseknek megfelelően ennél akár rövidebb határidőre is tudok fordítást biztosítani.

AJÁNLATKÉRÉS

 

HITELES FORDÍTÁS vagy HIVATALOS FORDÍTÁS

Hivatalos fordítás

Hivatalos fordításra mind üzleti, mind magán célra szüksége lehet
Ha külföldön szeretne tanulni vagy élni, akkor minden bizonnyal szüksége lesz az eddig megszerzett iskolai végzettséget igazoló dokumentumokra, munkaügyi papírokra, illetve azok szakszerű, hivatalos fordítására. A hivatalos fordítások garantálják a lefordított szöveg tartalmi és lehetőség szerint formai egyezését is. Garanciát vállalunk arra, hogy forrás és célnyelvi szöveg maradéktalanul megfelel egymásnak. A hivatalos fordítás dokumentumán a garanciavállalásunk szerepel a forrás- és a célnyelven. Ehhez a fedlaphoz tűzzük az eredeti, illetve a lefordított szöveget, melyet hivatalos pecséttel és aláírással látunk el. A hivatalos fordításokat zömmel elektronikus úton, de a megrendelő kérésére akár nyomtatva is ki tudjuk állítani.

A bilaterális (kétoldalú) és multilaterális (többoldalú) gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok és rendszerek gyarapodása vagy a több céget érintő projektek kapcsán is szükséges lehet hivatalos fordításra. A hivatalos fordítás ergo biztonságot ad a feleknek és segít elkerülni az esetleges félreértéseket, vitákat; továbbá segítenek eligazodni az érintett szervek, hatóságok számára is.

Vállaljuk, hogy a hivatalos fordítás során készített dokumentum tartalmilag és formailag is megegyeznek az eredetivel. Ha hivatalos fordításra van szüksége keressen minket bizalommal!

Hiteles fordítás

„a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. szakasza szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítést, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az OFFI Zrt. (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.) készíthet.”

Az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra, azaz a Magyar Köztársaság területére terjed ki és kizárólagos állami monopólium. (forrás: www.magyarorszag.hu)

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított szervezet hitelesítési nyilatkozattal tanúsítja. Ezeket a fordításokat összefűzik az eredeti dokumentummal és magyar címeres pecséttel látják el.

A közbeszerzési- illetve cégeljáráshoz szükséges iratok, mint pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, illetőségigazolás és hasonló iratok fordítása tartozik ide.

A cégeljárás körébe tartozó dokumentumokra a következő kormányrendelet van hatályban:

„Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a cégiratoknak az Európai Unió bármely – cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.” (182/2009. (IX.10.) Kormányrendelet)

Hiteles fordítás magyarról idegen nyelvre

Fordításainkat a világ minden országában elfogadják. A megbízást csak abban az esetben kell visszautasítanunk, ha a fordítást kérő külföldi hatóság vagy egyéb állami szerv nemzetközi felülhitelesítést, ún. apostille-t (apostille: francia szó, jelentése hitelesítés) is előír a fordítói záradékon felül. Magyarországon az okiratok felülhitelesítését ugyanis az Igazságügyi Minisztérium (bíróságok és igazságügyi szakértői intézmények), a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (közjegyzők), illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium (más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások felülhitelesítése) végzi. Az előbb említett szervek viszont csak akkor hajlandóak apostille-jal ellátni a fordítást, ha azt az OFFI készítette.

 

Tisztelettel kérem, hogy megrendelés előtt informálódjon a fordítás felhasználásától függően, hogy az megfelel-e hivatalos fordításnak (ami többnyire olcsóbb és gyorsabb) vagy OFFI általi hiteles fordításra van szüksége.

 

ÁLTALÁNOS FORDÍTÁS MAGYARRÓL ANGOLRA, ANGOLRÓL MAGYARRA, MAGYARRÓL NÉMETRE, NÉMETRŐL MAGYARRA

 

A kifejezett szaktudást nem igénylő szövegek esetében általános fordítást kérhető. Az elkészült fordítás mind tartalmában, mind stílusában tökéletes megfelelője a forrásszövegnek.

 

ÖNÉLETRAJZ FORDÍTÁS ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL FORDÍTÁSA ANGOL ÉS NÉMET NYELVRE

 

Egy új állás megpályázása során jó eséllyel szüksége lesz angol vagy német nyelvű önéletrajzra, motivációs levélre. Magyar nyelvű anyaga angol vagy német nyelvű fordítását gyorsan, jutányos egységáron készítem el Önnek.

 

SZAKFORDÍTÁS MAGYARRÓL ANGOLRA, ANGOLRÓL MAGYARRA, MAGYARRÓL NÉMETRE, NÉMETRŐL MAGYARRA

Egészségügy, gyógyszerészet

 • Magyar nyelvű, gyógyszerészeti témájú fordítások szakmai lektorálása szakgyógyszerész partnerek bevonásával
 • Gyógyászati, egészségügyi témájú cikkek, hírek, szabályzatok fordítása

Vendéglátás, turisztika

 • Szállodák, panziók részére étlap, itallap, házirend, szórólap, prospektus, tájékoztatók fordítása
 • Weblap fordítása

Multinacionális környezet: HR, sales és marketing projektek

 • Prezentációk, kimutatások, összefoglalók és táblázatok fordítása

Társadalomtudományok, művészet

 • Bölcsészettudományi témájú cikkek, gazdasági összefoglalók
 • Diplomamunka összefoglalók és rezümék fordítása angol nyelvre, rövid határidővel is
 • Művészeti témájú könyvek, cikkek fordítása

Gépjármű biztosítás és flottakezelés, gépjármű asszisztencia

 • Gépjármű biztosítási szakszövegek fordítása
 • Gépjárműmentés és asszisztencia angol vagy német nyelvű támogatása

Hobbi, számítástechnika

 • Kisállat tartásáról szóló segédanyagok, könyvek, szakirodalom fordítása
 • MMORPG játékok teljes körű fordítása
 • Hangszerleírások, zenei témájú könyvek és cikkek fordítása

Magyar nyelvű gyógyszerészeti szakszövegek lektorálása

Szakgyógyszerész partnerek bevonásával gyógyszerészeti és egészségügyi témájú, magyar nyelvű fordítások lektorálását vagy lektorált fordítását is vállalom (szabadalmak, betegtájékoztatók, cikkek stb). Szakterületeik többek között a farmakovigilancia, kórházi és klinikai szakgyógyszerészet, gyártási technológiai, hatástani és analitikai szakgyógyszerészet.

Orvosi, gyógyászati, gyógyszeripari fordítás

Szakterületem igen jelentős részét teszi ki a gyógyászat, gyógyászati technológia és a gyógyszeripar. A gyógyászati, orvosi fordítás (orvosi leletek, orvosi szakvélemények fordítása), megfelelő színvonalú gyakorlásához elengedhetetlen az adott szakterületen dolgozó orvosok, gyógyszerészek, biológusok szaktudása és az ehhez kapcsolódó magas fokú nyelvismeret. Az egészségügy minden területén vállalok orvosi fordítást. A kapcsolódó jogi, gazdasági, műszaki iratok, dokumentációk (pl. klinikai vizsgálati szerződés) klinikai terminológiai lektorálásával az adott egészségügyi ágazatban dolgozó szakembert bízom meg.
Témakörök:

 • tudományos konferenciák előadásanyagai;
 • szakfolyóiratokba kerülő orvosi cikkek, közlemények, tudományos dolgozatok;
 • kórtörténeti leírások, ambulánslap, zárójelentések, leletek;
 • táplálék-kiegészítők ismeretei;
 • orvosi műszerek, berendezések, használati utasításai;
 • gyógyászati segédeszközök leírásai;
 • alkalmazási előírások, címkeszövegek,betegtájékoztatók;
 • OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet)-levél/engedély, ETT (Egészségügyi Tudományos Tanács)-vélemény;
 • klinikai vizsgálati protokollok;
 • betegtájékoztatók és belegyező nyilatkozatok;
 • külföldi betegbiztosítók (egészségbiztosítási pénztárak) által kért nyomtatványok, igazolások;
 • magánklinikák honlapjai (fogorvosi rendelők, lézerszemészeti klinikák, plasztikai sebészetek)

Jogi, igazságügyi fordítás

A jogi fordítások iránt állandó és jelentős igény, megbízás mutatkozik a fordítói piacon. Igazságügyi és jogi téren fordított iratok között nagy számba fordulnak elő: átiratok, határozatok, indítványok, ítéletek, jegyzőkönyvek, jogsegély-kérelmek, megkeresések, nyomozati anyagok, vádiratok, végzések etc.
Az igazságügyön kívül a megrendelések között szintén szép számmal van jelen: cégiratok, különféle szerződések, megállapodások, közjegyzői okiratok, belső szabályzatok, általános szerződési feltételek; melyek fordítását angol-magyar, magyar-angol, német-magyar, magyar-német, illetve angol-német és német-angol nyelvi relációkban vállalom.

Pénzügyi fordítás

A jogi fordításhoz hasonlóan, pénzügyi fordításra is elég gyakran szükség van. Pénzügyi fordítás főleg januárban, az előzetes pénzügyi beszámolók elkészülte alkalmával, illetve májusban a mérlegadás időpontjában történik.
Főleg számlák, adóigazolások, bankinformációk , könyvvizsgálói jelentések, adóhatósági határozatok, pénzügyi mérlegek és mellékleteik fordításával bíznak meg megrendelőim.

Banki fordítás

Hogyan fordítassa le a bankhoz benyújtandó külföldi iratokat?
Hogyan fordítassa le a bank a hozzá beérkező külföldi iratokat?

Ha Ön külföldön dolgozik és hitelfelvételéhez vagy egyéb más célból a banknál történő felhasználásra kíván angol vagy német nyelvű iratokat (pl. munkaszerződés, jövedelemigazolás, adóigazolás stb.) magyarra fordíttatni, illetve a bank részéről a hozzá beérkező külföldi iratok magyar nyelvre történő fordítására van szükség, úgy tisztelettel és készségesen állok rendelkezésre.

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében az elektronikus eljárást szoktam javasolni, mivel így időt és pénzt spórolhat meg. Nem kell feleslegesen várakoznia és ügyintézéssel töltenie az egész napját. Így akár külföldről vagy otthonából kényelmesen, gyorsan és egyszerűen pár kattintással megrendelheti és kifizetheti a rám bízott megbízást.

Műszaki fordítás

A szakfordítás egyik legfontosabb szakterülete a műszaki fordítás. A technikai fejlődésnek köszönhetően az évek során valamennyivel háttérbe szorultak a nehézipari, kohászati- és gépipari anyagok és ezzel egyidejűleg egyre inkább teret hódít az autóipari, elektronikai, CNC és 3D nyomtatási, illetve a számítástechnikai/IT szövegek fordítása. Műszaki téren jelenleg az autóipar, automatizálás, elektronika, CNC és 3D nyomtatás, robottechnológia, telekommunikáció és gépipar a meghatározó.

SAP fordítás

A SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Több, mint 120 országban, 32000 vállalatnál, összesen mintegy 12 millió felhasználója van.

A SAP fordítások általában nagy terjedelműek, mivel a SAP bevezetése a vállalat minden területét felöleli. Ezért nagy mennyiségű milliós nagyságrendű karaktert kell rövid időn belül, pontosan lefordítani. Azonban a fordítási fázist követően igen nagy szerepe van a betanítás, oktatás folyamatának, ahol SAP specialisták közreműködésével tanítják meg a munkavállalóknak a lefordított SAP rendszer használatát, illetve próbálják ki a szoftvereket. A SAP ezen fázisában még számos hiba kiszűrésére van lehetőség, akár magát a konkrét programot is lehet módosítani, egyedi igényekre szabni.

Weboldal fordítás

A környező és más európai országokat tekintve érdemes lehet, sőt ma már eviden egy gyártó vagy szolgáltató cég honlapját ANGOL és NÉMET nyelv(ek)re lefordíttatni.
Amennyiben meghozta döntését azzal kapcsolatban, hogy mely nyelvre/nyelvekre szeretné cége honlapját lefordíttatni, kérje árajánlatomat.
Az árajánlat tartalmazza valamennyi, az optimális végeredményhez szükséges tevékenységeket:

 • az eredeti szöveg szükség szerinti átalakítása az adott célpiacon szokásos marketing-kommunikációnak megfelelően
 • fordítás forrásnyelvről a célnyelvre
 • lektorálás

A fent kiemelt szakterületeken kívül természetesen egyéb szakterületek fordítását is vállalom.
Kérdés esetén kérem vegye fel velem a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS