Közép- vagy emelt szintű érettségi előtt áll angolból vagy németből? Szeretne biztosra menni és minden nehézség nélkül venni az akadályokat, mind szóban, mind pedig írásban?

A közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés során a tanulók részletesen tájékozódhatnak a vizsga felépítéséről, gyakorolhatják a típusfeladatokat és célirányosan fejleszthetik szókincsüket. Az online órákon kifejezetten a közép vagy emelt szintű érettségi feladatokkal foglalkozunk komplexen, azaz írásban és szóban is, melynek során a tanuló ismereteinek fejlesztésén és bővítésén van a hangsúly. A felkészítő órák célja, hogy a vizsgarészeket alaposan megismerjék, a megoldásokban rutint szerezzenek és vizsgájuk sikeres legyen.

  • Vizsga felépítésének bemutatása
  • Beszédcentrikus órák
  • Célirányos szókincsfejlesztés
  • Típusfeladatok gyakorlása szóban és írásban

 

AJÁNLATKÉRÉS