Szakmai nyelvoktatás

Szakmai nyelvvizsgára készül? Szeretné sikeresen venni az akadályokat? Munkája során szüksége van egy adott terület szakmai szókincsére, szófordulataira, kifejezéseire?

A szaknyelvi magánoktatás a különböző szakmai területek (üzleti, pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari, marketing és egyéb területek) speciális szókincsére, nyelvi fordulataira, levelezési formáira és nyelvtani szerkezeteire épül. Személyre szabott tananyaggal segítem a vállalkozókat és üzleti szférában dolgozókat, akik sikeresebbek szeretnének lenni szakmájukban.

Amennyiben diplomájának megszerzéséhez szakmai nyelvvizsgára van szüksége, forduljon hozzám bizalommal.

 • GAZDÁLKODÓ, BGE, OECONOM, BME, KITEX, ZÖLD ÚT
 • Célirányos, személyre szabott felkészítés, speciális tananyag biztosítása

 

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

 

Közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés

Közép- vagy emelt szintű érettségi előtt áll angolból vagy németből? Szeretne biztosra menni és minden nehézség nélkül venni az akadályokat, mind szóban, mind pedig írásban?

A közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés során a tanulók részletesen tájékozódhatnak a vizsga felépítéséről, gyakorolhatják a típusfeladatokat és célirányosan fejleszthetik szókincsüket. Az online órákon kifejezetten a közép vagy emelt szintű érettségi feladatokkal foglalkozunk komplexen, azaz írásban és szóban is, melynek során a tanuló ismereteinek fejlesztésén és bővítésén van a hangsúly. A felkészítő órák célja, hogy a vizsgarészeket alaposan megismerjék, a megoldásokban rutint szerezzenek és vizsgájuk sikeres legyen.

 • Vizsga felépítésének bemutatása
 • Beszédcentrikus órák
 • Célirányos szókincsfejlesztés
 • Típusfeladatok gyakorlása szóban és írásban

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

 

 

Általános online nyelvoktatás

Általános online nyelvoktatás kezdőtől a felsőfokig

Szeretne végre jól megtanulni angolul vagy németül, esetleg mindkét nyelven? Többszöri próbálkozást követően is még mindig újrakezdőnek érzi magát? Úgy érzi nem tud fejlődni, nem mer megszólalni?

Az első online órát megelőzően megbeszéljük, milyen tapasztalatai voltak a nyelvvel, hogyan látja jelenleg magát, mi az amiben fejlődnie kell. Közösen meghatározzuk az elérni kívánt céljait, illetve hogy nagyjából mennyi időre lesz ehhez szükség. Ugyancsak meghatározásra kerül, hogy milyen anyagokra és heti hány órára lesz szüksége a hatékony nyelvtudás eléréséhez.

 • Hatékony nyelvhasználat, kommunikáció
 • Rugalmas időbeosztás
 • Hétköznapokon előforduló szituációk gyakorlása
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Társalgási és szinten tartó órák

Szeretne sikeres nyelvvizsgát tenni?

Nyelvvizsgára történő felkészítés alap- közép- és felsőfokon.

 • BME, ELTE ORIGO, PANNON, BGE, EUROEXAM, TÁRSALKODÓ, ECL, KATEDRA, ZÖLD ÚT
 • Hasznos tippek, tanácsok a nyelvvizsga minden egyes részfeladatának megoldásához
 • Szóbeli gyakorlófeladatok és témák kidolgozása, gyakorlása, irányított beszélgetés
 • Képleíráshoz hasznos információk, trükkök
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Formális és informális levélírás, panelmondatok
 • Szövegértési és önálló témakifejtéshez kapcsolódó feladatok gyakorlása
 • Beszédértés, hallott szöveg értése
 • Olvasás- és íráskészség fejlesztése, gyakorlása

AJÁNLATKÉRÉS

Külföldi munkavállalás/tanulás

Külföldön él vagy külföldön szeretne dolgozni? Külföldön folytatja tovább tanulmányait? Szeretne a külföldi életre, munkavállalásra, tanulásra hatékonyan felkészülni?

 • Alap szókincs megtanítása, rendszerezése, alkalmazása
 • Külföldön előforduló helyzetek és szituációk begyakorlása
 • Külföldi munkavállalásra felkészítés, vendéglátás, turizmus, egészségügy
 • Intenzív egyéni és kiscsoportos felkészítés

 

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

 

 

Kapcsolat

Az igények megfogalmazásakor lehetőség szerint térjen ki az alábbi részletekre:

 • Nyelvoktatás, fordítás,
 • Szaknyelvi igény(ek)
 • Heti intenzitás
 • Optimális órarend
 • Résztvevők létszáma
 • Résztvevők jelenlegi szintje
 • Képzés célja
 • Képzés helyszíne (Online)  * Kötelező kitölteni