EGYÉNI ONLINE NYELVOKTATÁS

Általános online nyelvoktatás kezdőtől a felsőfokig

Szeretne végre jól megtanulni angolul vagy németül, esetleg mindkét nyelven? Többszöri próbálkozást követően is még mindig újrakezdőnek érzi magát? Úgy érzi nem tud fejlődni, nem mer megszólalni?

Az első online órát megelőzően megbeszéljük, milyen tapasztalatai voltak a nyelvvel, hogyan látja jelenleg magát, mi az amiben fejlődnie kell. Közösen meghatározzuk az elérni kívánt céljait, illetve hogy nagyjából mennyi időre lesz ehhez szükség. Ugyancsak meghatározásra kerül, hogy milyen anyagokra és heti hány órára lesz szüksége a hatékony nyelvtudás eléréséhez.

 • Hatékony nyelvhasználat, kommunikáció
 • Rugalmas időbeosztás
 • Hétköznapokon előforduló szituációk gyakorlása
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Társalgási és szinten tartó órák

Szeretne sikeres nyelvvizsgát tenni?

Nyelvvizsgára történő felkészítés alap- , közép- és felsőfokon.

  • BME
  • BGE
  • ECL
  • ELTE ORIGO
  • EUROEXAM
  • KATEDRA
  • PANNON
  • TÁRSALKODÓ
  • ZÖLD ÚT
  • Hasznos tippek, tanácsok a nyelvvizsga minden egyes részfeladatának megoldásához
  • Szóbeli gyakorlófeladatok és témák kidolgozása, gyakorlása, irányított beszélgetés
  • Képleíráshoz hasznos információk, trükkök
  • Nyelvtani rendszerező feladatok
  • Formális és informális levélírás, panelmondatok
  • Szövegértési és önálló témakifejtéshez kapcsolódó feladatok gyakorlása
  • Beszédértés, hallott szöveg értése
  • Olvasás- és íráskészség fejlesztése, gyakorlása

Közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés

Közép- vagy emelt szintű érettségi előtt áll angolból vagy németből? Szeretne biztosra menni és minden nehézség nélkül venni az akadályokat, mind szóban, mind pedig írásban?

A közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés során a tanulók részletesen tájékozódhatnak a vizsga felépítéséről, gyakorolhatják a típusfeladatokat és célirányosan fejleszthetik szókincsüket. Az online órákon kifejezetten a közép vagy emelt szintű érettségi feladatokkal foglalkozunk komplexen, azaz írásban és szóban is, melynek során a tanuló ismereteinek fejlesztésén és bővítésén van a hangsúly. A felkészítő órák célja, hogy a vizsgarészeket alaposan megismerjék, a megoldásokban rutint szerezzenek és vizsgájuk sikeres legyen.

 • Vizsga felépítésének bemutatása
 • Beszédcentrikus órák
 • Célirányos szókincsfejlesztés
 • Típusfeladatok gyakorlása szóban és írásban

Szakmai nyelvoktatás

Szakmai nyelvvizsgára készül? Szeretné sikeresen venni az akadályokat? Munkája során szüksége van egy adott terület szakmai szókincsére, szófordulataira, kifejezéseire?

A szaknyelvi magánoktatás a különböző szakmai területek (üzleti, pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari, marketing és egyéb területek) speciális szókincsére, nyelvi fordulataira, levelezési formáira és nyelvtani szerkezeteire épül. Személyre szabott tananyaggal segítem a vállalkozókat és üzleti szférában dolgozókat, akik sikeresebbek szeretnének lenni szakmájukban.

Amennyiben diplomájának megszerzéséhez szakmai nyelvvizsgára van szüksége, forduljon hozzám bizalommal.

 • GAZDÁLKODÓ, BME, BGE, KITEX, OECONOM, ZÖLD ÚT
 • Célirányos, személyre szabott felkészítés, speciális tananyag biztosítása

Egyéni üzleti/vállalati nyelvoktatás

Munkája során szüksége van az angol vagy német nyelv használatára? Külföldi kollégákkal, vagy ügyfelekkel folytatott beszélgetés során feszélyezve érzi magát? Magabiztosabban szeretné használni az angol vagy német nyelvet írásban és szóban? Prezentálnia kell idegen nyelven? Külföldi partnerekkel kell tárgyalnia?

 • irodai nyelvhasználat, hivatalos e-mail írás, üzleti kommunikáció
 • small talk (kedélyes csevegés külföldi partnerekkel)
 • idegen nyelvi prezentációra felkészítés
 • üzleti megbeszélésekre való felkészítés
 • különböző üzleti szituációk gyakorlása

Az idegennyelv gyakorlása mellett, az üzleti nyelvi szakszókincs is bővítésre kerül. Hangsúlyt kap az egyén bemutatása, fejlesztésre kerül megjelenésünk és beszédstílusunk. A kommunikáció során fellépő blokkok, szorongás feloldása különböző nyelvi coaching technikákkal.

Külföldi munkavállalás/tanulás

Külföldön él vagy külföldön szeretne dolgozni? Külföldön folytatja tovább tanulmányait? Szeretne a külföldi életre, munkavállalásra, tanulásra hatékonyan felkészülni?

 • Alap szókincs megtanítása, rendszerezése, alkalmazása
 • Külföldön előforduló helyzetek és szituációk begyakorlása
 • Külföldi munkavállalásra felkészítés, vendéglátás, turizmus, egészségügy
 • Intenzív egyéni és kiscsoportos felkészítés


CSOPORTOS ONLINE NYELVOKTATÁS

Csoportos üzleti/vállalati nyelvoktatás

Munkája során szüksége van az angol vagy német nyelv használatára? Külföldi kollégákkal, vagy ügyfelekkel folytatott beszélgetés során feszélyezve érzi magát? Magabiztosabban szeretné használni az angol vagy német nyelvet írásban és szóban? Prezentálnia kell idegen nyelven? Külföldi partnerekkel kell tárgyalnia?

 • irodai nyelvhasználat, hivatalos e-mail írás, üzleti kommunikáció
 • small talk (kedélyes csevegés külföldi partnerekkel)
 • idegen nyelvi prezentációra felkészítés
 • üzleti megbeszélésekre való felkészítés
 • különböző üzleti szituációk gyakorlása

Az idegennyelv gyakorlása mellett, az üzleti nyelvi szakszókincs is bővítésre kerül. Hangsúlyt kap az egyén bemutatása, fejlesztésre kerül megjelenésünk és beszédstílusunk. A kommunikáció során fellépő blokkok, szorongás feloldása különböző nyelvi coaching technikákkal.

Véleményem szerint az ideális csoportlétszám 4-6 fővel tud hatékonyan működni, melynek során az oktatónak kényelmesen jut ideje mindenkire anélkül, hogy a csoport többi tagját hátráltatná. Természetesen, ha van rá igény, akkor nagyobb létszámú csoportok oktatását is vállalom.

A csoportos oktatás megkezdése előtt rendkívül fontosnak tartom az előszűrést, amely lehetővé teszi a célok, prioritások meghatározását, illetve valós képet ad azzal kapcsolatban, hogy az egyén milyen nyelvi szinten áll jelenleg a képzés megkezdése előtt.


„A kevesebb több” elve alapján szilárd meggyőződésem, hogy fontos az azonos nyelvi szinten lévő diákjainkat egy csoportba bekategorizálni a hatékonyság miatt. Célom az egyedi nyelvtanulási technikák megismertetése mellett a csoportkohézió kialakítása is, melynek során az egyén megtanul csoportban működni, ahol a csoport tagjai segítik egymás munkáját, ösztönző/motiváló erőként hatnak egymásra.

Összekötve a kellemest a hasznossal, az oktatáson és tanuláson túlmenően kiváló lehetőséget nyújtanak ezek a nyelvi képzések/tréningek a jövőbeni kapcsolatok kiépítésére is.

Amennyiben nem találja az Önnek megfelelő képzést vagy speciális egyedi/csoportos/céges igényei vannak, kérem hívjon az alábbi telefonszámon: +36/20-508-3101

error: Figyelem: A tartalom kiválasztása le van tiltva!!