Közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés

Közép- vagy emelt szintű érettségi előtt áll angolból vagy németből? Szeretne biztosra menni és minden nehézség nélkül venni az akadályokat, mind szóban, mind pedig írásban?

A közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés során a tanulók részletesen tájékozódhatnak a vizsga felépítéséről, gyakorolhatják a típusfeladatokat és célirányosan fejleszthetik szókincsüket. Az online órákon kifejezetten a közép vagy emelt szintű érettségi feladatokkal foglalkozunk komplexen, azaz írásban és szóban is, melynek során a tanuló ismereteinek fejlesztésén és bővítésén van a hangsúly. A felkészítő órák célja, hogy a vizsgarészeket alaposan megismerjék, a megoldásokban rutint szerezzenek és vizsgájuk sikeres legyen.

 • Vizsga felépítésének bemutatása
 • Beszédcentrikus órák
 • Célirányos szókincsfejlesztés
 • Típusfeladatok gyakorlása szóban és írásban

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

 

 

Általános online nyelvoktatás

Általános online nyelvoktatás kezdőtől a felsőfokig

Szeretne végre jól megtanulni angolul vagy németül, esetleg mindkét nyelven? Többszöri próbálkozást követően is még mindig újrakezdőnek érzi magát? Úgy érzi nem tud fejlődni, nem mer megszólalni?

Az első online órát megelőzően megbeszéljük, milyen tapasztalatai voltak a nyelvvel, hogyan látja jelenleg magát, mi az amiben fejlődnie kell. Közösen meghatározzuk az elérni kívánt céljait, illetve hogy nagyjából mennyi időre lesz ehhez szükség. Ugyancsak meghatározásra kerül, hogy milyen anyagokra és heti hány órára lesz szüksége a hatékony nyelvtudás eléréséhez.

 • Hatékony nyelvhasználat, kommunikáció
 • Rugalmas időbeosztás
 • Hétköznapokon előforduló szituációk gyakorlása
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Társalgási és szinten tartó órák

Szeretne sikeres nyelvvizsgát tenni?

Nyelvvizsgára történő felkészítés alap- közép- és felsőfokon.

 • BME, ELTE ORIGO, PANNON, BGE, EUROEXAM, TÁRSALKODÓ, ECL, KATEDRA, ZÖLD ÚT
 • Hasznos tippek, tanácsok a nyelvvizsga minden egyes részfeladatának megoldásához
 • Szóbeli gyakorlófeladatok és témák kidolgozása, gyakorlása, irányított beszélgetés
 • Képleíráshoz hasznos információk, trükkök
 • Nyelvtani rendszerező feladatok
 • Formális és informális levélírás, panelmondatok
 • Szövegértési és önálló témakifejtéshez kapcsolódó feladatok gyakorlása
 • Beszédértés, hallott szöveg értése
 • Olvasás- és íráskészség fejlesztése, gyakorlása

AJÁNLATKÉRÉS

Külföldi munkavállalás/tanulás

Külföldön él vagy külföldön szeretne dolgozni? Külföldön folytatja tovább tanulmányait? Szeretne a külföldi életre, munkavállalásra, tanulásra hatékonyan felkészülni?

 • Alap szókincs megtanítása, rendszerezése, alkalmazása
 • Külföldön előforduló helyzetek és szituációk begyakorlása
 • Külföldi munkavállalásra felkészítés, vendéglátás, turizmus, egészségügy
 • Intenzív egyéni és kiscsoportos felkészítés

 

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

 

 

Kapcsolat

Az igények megfogalmazásakor lehetőség szerint térjen ki az alábbi részletekre:

 • Nyelvoktatás, fordítás,
 • Szaknyelvi igény(ek)
 • Heti intenzitás
 • Optimális órarend
 • Résztvevők létszáma
 • Résztvevők jelenlegi szintje
 • Képzés célja
 • Képzés helyszíne (Online)  * Kötelező kitölteni

  Feltételek

  Tanóra

  Az órák alapesetben 45 percesek, de külön kérésre 60 percesek is lehetnek, melynek úgy ára arányosan növekszik.

  Az órákra mindig előre egyeztetett időpontban kerül sor.

  Az órát a részemre elküldött skype üzenet / e-mail formájában mondhatja le térítésmentesen legkésőbb az órát megelőző nap 16.00 óráig. Ezt követő lemondás esetén az órát megtartottnak kell tekintenem, hiszen másik órát erre az időpontra már nem tudok szervezni.

  Fizetési mód

  A szolgáltatás árát átutalással fizetheti meg a K&H Bank számlaszámra.

   

   

   

   

   

   

   

  error: Figyelem: A tartalom kiválasztása le van tiltva!!